Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

IMIM

:

Interdyscyplinarne studia doktoranckie "Mechanika - Inżynieria Materiałowa" na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej
             
 Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Mechanika - Inżynieria Materiałowa”
  na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej

 

Dane podstawowe:
  • Projekt dofinansowywany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Numer i nazwa Działania: 3.2 Studia doktoranckie
  • Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 - 28 lutego 2023
  • Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
  • Wartość projektu: 719 316,00 zł
  • Dofinansowywanie projektu z Unii Europejskiej: 606 239,52 zł

Logo